33309561(041)
تبریز، خیابان آزادی، مابین مارالان و گل گشت جنب بیمه تامین اجتماعی
(041)33309561
دردهای اسکلتی شایع در کودکان

دردهای اسکلتی شایع در کودکان

آسیب‌ها شایع‌ترین علت مرگ و میر در کودکان هستند. تقریباً 15% از آسیب ها مربوط به اسکلت است. با افزایش سن، شیوع آسیب‌ها و...

اطلاعات تماس

connect-people شبکه‌های اجتماعی